Voting
Як Вам новий сайт?
Total 25 common:people_all_forms
Новини

ChatGPT зруйнує чи відновить стосунки між лікарем і пацієнтом?
Tue, 09 May 2023 06:41:34
«Падаючі зірки» очікуються сьогодні ввечері, коли Земля зіткнеться із залишками комети Галлея 3313 років тому
Fri, 05 May 2023 11:41:07
Трейлер «Дюни: Частина 2» обіцяє фільм, навіть кращий за книгу
Thu, 04 May 2023 10:21:34
Чи є ШІ кнопкою стирання історії?
Thu, 04 May 2023 10:14:56
Економісти кажуть, що зростання імміграції зменшить інфляцію
Thu, 04 May 2023 10:02:54

Учнівське самоврядування

Date: 9 жовтня 2018 о 08:27, Refreshed 12 лютого 2019 о 17:00

Учнівське самоврядування - як спосіб життя організації.

Самоврядування

Підвищення громадянської активності українського народу вимагає 

широких демократичних перетворень. Сьогодні особливо гостро 

постає питання демократизації нашого шкільного життя, об’єднання 

зусиль дорослих і дітей у вихованні підростаючого покоління.

Ефективність педагогічної взаємодії вчителя нашої школи та учнів залежить від того, 

наскільки останні набувають вмінь і навичок організаторів будь-якої діяльності, 

наскільки вміють знайти активну позицію, наскільки в них буде сформована 

соціальна активність і відповідальність. Отже, самоврядування можна розглядати як реальну демократію в дії.

Самоврядування є невід’ємною частиною системи самоврядування народу, яке все більше 

розвивається в нашій країні. Розвиток самоврядування в учнівському колективі як процесу 

залежності змісту діяльності від вимог суспільства є дуже важливим. Саме такий підхід актуальний сьогодні.

Створюючи систему учнівського самоврядування, 

ми ставимо перед собою такі завдання:

Через широко розвинену систему органів самоврядування забезпечити залучення учнів до діяльності колективу суспільства

Зробити мету і завдання реформування виховної роботи особисто значущим для кожного з них;

Сформувати в учнів високі моральні якості, вміння співпрацювати на принципах рівності, гласності, демократизму;

Сформувати толерантне ставлення до різних світоглядів, політичних доктрин, релігійних переконань;

Сформувати почуття патріотизму, національної гідності, поваги до рідної мови;

Ознайомити учнів із різними демократичними здобутками, особливостями становлення демократії в Україні.

Основні сфери діяльності учнівського самоврядування:

1. Організаторська сфера
  1. Органторська діяльність педагогів (керівників) школи має на меті:

    • Впорядкувати роботу органів учнівського самоврядування (конкретних учнів, відповідальних за певний напрям роботи);

    • Надати їхній діяльності планомірного характеру;

2.  Комунікативна сфера
  1. Допомагати в організації діяльності.

    Налагодження педагогічних доцільних ділових між особистісних відносин між:

  2. Педагогами-консультантами й учнями, відповідальними за певний напрямок роботи;

  3. Педагогічними працівниками й учнями –керівниками органів учнівського самоврядування;

Педагогічним і учнівським колективами.

3.  Діагностична сфера

Педагогічні працівники школи мають здійснювати аналіз своєї щоденної діяльності в контексті   педагогічного управління учнівським самоврядуванням, виявлення успіхів та недоліків у роботі його органів.

Етапи розвитку шкільного самоврядування:

1.  Вивчення мети і змісту демократизації учнівського життя;

2. Вивчення рівня учнівського самоврядування (ступінь громадської активності учнів);

3. Планування та організація спільної роботи вчителів і учнів щодо формування демократичних відносин;

4. Забезпечення реальних прав і обов’язків учнів як важливого факту демократизації шкільного життя;

5. Гласність, створення атмосфери вільного висловлювання думки, різноманітні шляхи активізації співпраці як важлива умова демократизації;

6. Використання нестандартних форм виховної роботи;

7.  Органи самоврядування в системі освіти.    

Учнівська рада

      

Голова ради - Рудош Юлія 10 клас

Заступник ради - Шовшка Наталія 10 клас

Секретар - Маровді Олександра 10 клас

Рада навчання, дисципліни і порядку

Голова - Білей Микола 10 клас

Заступник -  Лемачок Аліна 9-А

Координатор - Голованич Марія 9-Б

Рада інформації та просвіти

Голова - Ковбень Валентина 8-Б

 Заступник - Капуста Олександра 8 Б

  Координатор - Титинець Ірина 8 Б

Координатор - Пацан Олександра 8 Б

Старостат 

Голова - Симканич Олександра 8 А

Заступник - Стеблей Владислава


    Координатор - Ковач Аліна 8 А клас

Координатор - Нитка Оксана 8 А

Рада дозвілля та спорту

 Голова - Голованич Вікторія -10 клас

Заступник - Бучмей Дар'я 9-Б


               Координатор - Кривка Богдан 9-Б

Рада милосердя

Голова - Сможаник Ганна 10 клас

Заступник - Маровді Василина 10 клас


               Координатор - Сакаль Василь 10 клас

Comments:
Only authorized users can leave comments.