Project news
Найзахопливіші детективи для підлітка
Wizeclub Education: курси додаткової освіти в Україні
Що робити, якщо болить поперек
Онлайн академія Mate academy – від мрії потрапити в IT до першої роботи
Мобільні додатки для підтримки організації навчання та співпраці в освітньому процесі
Школа англійської для дітей: важливість навчання та як вибрати кращу школу
Хто такий Зевс?
Вивчаємо англійську за допомогою читання
Благодійність та соціальна відповідальність бізнесу
Як обрати надувний басейн?
Як створити і розкрутити групу у Фейсбуці без блокування
Практичні рекомендації по вибору школи англійської мови
Options for checking articles and other texts for uniqueness
Різниця між Lightning та USB Type-C: одна з відмінностей iPhone
Столична Ювелірна Фабрика
Відеоспостереження у школі: як захистити своїх дітей?
Чим привабливий новий Айфон 14?
Розширений пакет за акційною ціною!
iPhone 11 128 GB White
Програмування мовою Java для дітей — як батьки можуть допомогти в навчанні
Нюанси пошуку репетитора з англійської мови
Плюси та мінуси вивчення англійської по Скайпу
Роздруківка журналів
Either work or music: 5 myths about musicians and work
На лижі за кордон. Зимові тури в Закопане
Яку перевагу мають онлайн дошки оголошень?
Огляд смартфону Самсунг А53: що пропонує південнокорейський субфлагман
БЕЗПЕКА В ІНТЕРНЕТІ
Вітаємо з Днем Вчителя!
Портал E-schools відновлює роботу
Канікули 2022
Підписано меморандум з Мінцифрою!
Voting
Як Вам новий сайт?
Total 25 common:people_all_forms

Статут

Date: 2 жовтня 2018 о 10:14, Refreshed 9 жовтня 2018 о 14:10

                                           

                                   

      Затверджено

                                    

                                       наказом відділу освіти, молоді  та спорту

                                       Свалявської райдержадміністрації

                                      

                                       «____» ___________2014 р. №_______

                                         

СТАТУТ

КЕРЕЦЬКІВСЬКОЇ  ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ  І-ІІІ  СТУПЕНІВ

СВАЛЯВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

ЗАКАРПАТСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(нова редакція)

 1. Загальні положення

1.1. КЕРЕЦЬКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ  

        СВАЛЯВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ  є спільною комунальною власністю територіальних громад Свалявського району.

1.2.  Місцезнаходження:

        89334,Україна, Закарпатська область, Свалявський район, село Керецьки вул.Головна, 54

1.3. Керецьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Свалявської районної ради Закарпатської області (далі – школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником школи є: Свалявська районна рада Закарпатської області

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я  інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя;

- збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;

- створення умов для  оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

1.7. Школа в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

1.10 У школі визначена українська мова навчання.

1.11 Школа має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначити форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником (засновником);

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-досліду, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- бути власником та розпорядником рухомого  майна згідно з законодавством України та власним статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.12 У школі створюються та функціонують методичні об’єднання вчителів:

- укр.мови і світової літератури;

- математики та фізики;

- історії та географії;

- хімії, біології і трудового навчання;

- початкових класів;

- вихователів груп продовженого дня;

- класних керівників 5-11 класів.

1.13 Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються і здійснюються дільничною лікарнею і амбулаторією  загальної практики – сімейної медицини с. Керецьки

1.14 Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ Організація навчально-виховного процесу

2.1 Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів.

        В  плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи її розвитку. План роботи затверджуються радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план школи погоджується радою школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Свалявської райдержадміністрації.

2.3. Відповідно до робочого навчального плану школи педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.4 Школа здійснює навчально-виховний  процес за денною очною формою навчання.

2.5 Зарахування учнів до школи здійснюється на наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа  про наявний рівень освіти (крім дітей які зараховуються до першого класу). У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншої школи. Переведення учнів до іншої школи здійснюється за наявності  особової справи учня встановленого Міністерством освіти, молоді та спорту України зразка.

2.6 У школі для учнів 1-4 класів створюються групи продовженого дня. Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків.

Визначається такий режим роботи груп продовженого дня:

 • обід – 11 год. 30 хв – 12 год
 • відпочинок 12 год-12 год.30 хв.
 • самопідготовка – 12 год 30 хв. – 13 год.30 хв
 • виховні заняття, ігри – 13 год. 30 хв – 14 год. 30 хв.

2.7 Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються у 1-4 класах 25 травня, у 5-х-11-х класах – 31 травня, але не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри: перший з 1 вересня по 27 грудня, другий з 12 січня  до 31 травня.

2.8 Відволікання учнів від  навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

Учні школи можуть залучатися до робіт, зв’язаних з самообслуговуванням, прибиранням території школи, надання допомоги людям похилого віку, інвалідам.

2.9 За погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Свалявської районної державної адміністрації з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити більше як 30 календарних днів.

2.10 Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих –одинадцятих – 45 хвилин. Зміна  тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти, молоді та спорту Свалявської районної державної адміністрації та Свалявською державною санітарно-епідеміологічною службою.

2.11 Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожний семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою школи, профспілковим комітетом і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується  у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів  і обдаровань. Всі позакласні заходи в школі повинні закінчуватися не пізніше 18 години.

2.12 Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.13 У школі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.

У першому  класі дається словесна характеристика знань учнів у навчанні.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік, державну підсумкову атестацію.

2.14 Результати семестрового, річного оцінювання доводиться до відома учнів класним керівником.

2.15 Порядок   проведення  і випуск учнів зі школи визначається   Інструкцією про  проведення та  випуск учнів  навчальних  закладів  системи загальної середньої  освіти  усіх типів та форм власності, затвердженою  наказом Міністерства освіти і науки України від 14.04.2008 року № 319 та зареєстрованого  в   Міністерстві   юстиції  України  06.05.2008  року  за  № 383/15074.

2.16 Про переведенні учня з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики.

2.17 Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 12.09.2008 року № 845 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 14.10.2008 року за № 974/15665 із змінами внесеними до Положення про державну підсумкову атестацію учнів від 21.12.2009 року № 1151 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18.01.2010 року за № 39/17334.

2.18 Учням, які закінчили певний ступень навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

- по закінченні початкової школи – табель успішності;

- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту;

- по закінченні старшої школи – атестат про повну загальну середню освіту.

2.19 За успіхи у навчанні для учнів встановлюються такі форми морального та матеріального заохочення:

Похвальних лист, Похвальна грамота за особливі досягнення у вивченні окремих предметів, свідоцтво з відзнакою, атестат з відзнакою Золота медаль «За особливі досягнення у навчанні», Срібна медаль «За досягнення в навчанні».

ІІІ.  Учасники навчально-виховного процесу

3.1 Учасниками навчально-виховного процесу в школі є:

- учні;

- керівники;

- педагогічні працівники;

- психологи, бібліотекарі;

- інші спеціалісти;

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2  Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3 Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою школи;

- на доступ до інформації з усіх галузей знань;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо.

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

- брати участь у обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

- брати участь у добровільних, самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках за інтересами тощо;

- на захист будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують їх права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4 Учні зобов’язані:

- оволодіти знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватись вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь  у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5 Педагогічними працівниками школи можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників  й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.

3.7 Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

-  самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

- участь у обговоренні та вирішення питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- виявлення педагогічної ініціативи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації перепідготовку;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років в порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства;

- інші права, що не суперечать законодавству України

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

В період канікул педагогічні працівники можуть залучатися до робіт , не пов’язаних з навчально-виховним процесом.

3.8 Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечити належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвиту інтересів, нахилів та здібності дітей, а також збереженню їх здоров’я здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- сприяти зростанню іміджу школи;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати ними вживання алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати статут школи, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради;

- приходити на роботу на 15 хвилин раніше до її початку;

- черговий вчитель приходити  у школу о 7 годині 40 хвилин. Закінчувати  чергування на 10 хвилин пізніше після закінчення останнього уроку;

- в період канікул відпрацьовувати встановлену тижневу кількість годин згідно тарифікації. Робота у канікулярний період може бути не пов’язана з навчально-виховним процесом;

- прочитати повідомлення на дошці оголошень і дошці заміни в розкладі уроків при приході на роботу і після роботи;

- подавати письмові пояснення, звіти про свою роботу на вимогу адміністрації школи.

3.9 У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженою Міністерством освіти, молоді та спорту України.

3.10 Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку школи, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.11 Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та відповідних державних, судових органах.

3.12 Батьки та особи, які їх замінюють несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.13 Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями, гуртками і секціями за інтересами;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу;

3.14 Представники громадськості зобов’язані:

- дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження керівника навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. Управління навчальним закладом

4.1. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

        Директор школи  призначаються і звільняється з посади відділом освіти Свалявської райдержадміністрації.

4.2. Вищим органом громадянського самоврядування школи є загальні збори колективу, що скликаються не менш одного разу на рік.

        Делегати загальних зборів з правом вирішального голосу обираються від таких трьох категорій:

працівників школи – зборами трудового колективу;

учнів школи другого-третього ступеня – класними зборами;

батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: від працівників школи 50, учнів 50 батьків і представників громадськості 50 чол.

Термін їх повноважень 5 років.

Загальні збори правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор навчального закладу, засновник.

Загальні збори:

 • обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт директора і голови ради;
 • розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності школи;
 • затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;
 • приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників;

4.3. У період між загальними зборами діє рада школи.

4.3.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління школою;

- розширення колегіальних форм управління школою;

Підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.3.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

- формування навичок здорового способу життя;

- створення належного педагогічного клімату в школі;

- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального досвіду;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

 • сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;
 • підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення  процесу навчання та виховання учнів;
 • ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
 • стимулювання морального та матеріально заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
 • зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу;
 • інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

4.3.3 До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність  визначається загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.3.4. Рада школи діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами.

Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника ( засновника), а також членами ради.

Рішення  ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради. Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та Статуту школи, доводяться в 7-и денний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх замінюють та громадськості.

У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.3.5. Очолює раду школи голова, який обирається зі складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не може бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань ради можуть створюватись постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісії і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.3.6. Рада школи:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, пробільності навчання, вивчення іноземних мов;

- спільно з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи Золотою медаллю «за високі досягнення у навчанні» або Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної часини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

- сприяє створенню та діяльністю центрів дозвілля, а також залучає громад кість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі у керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;

- розглядає питання родинного виховання;

    - бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє педагогічній освіті батьків;

- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи.

Склад комісій та  зміст їх роботи визначається радою.

4.4 При школі за рішенням загальних зборів може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.5 Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.1. Основними завданнями піклувальної ради є:

- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчанні і виховання учнів у школі;

- зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- організація змістовного дозвілля  та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

- запобігання дитячій бездоглядності;

- сприяння працевлаштуванню випускників школи;

- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом;

- інші права, що не суперечать чинному законодавству України.

4.5.2. Піклувальна рада формується у складі дев’яти осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян.

Члени піклувальної ради обираються на загальних зборах школи шляхом голосування простою більшістю голосів. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи.

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

4.5.3. Піклувальна рада діє на засадах:

- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства і держави;

- дотримання вимог законодавства України;

- самоврядування;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитися також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради приймаються простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спеціальні стенди тощо.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін  доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

4.5.4.  Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обирається заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

 • скликає і координує роботу піклувальної ради;
 • готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
 • визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
 • представляє піклувальну раду в установах та організаціях з питань, віднесених до їх повноважень.
 • Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

4.5.5 Піклувальна рада має право:

- вносити на розгляд органів виконавчої влади – директора школи,загальних зборів – пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-відновлювальної та лікувально-оздоровчої бази школи;

- залучати додаткові джерела фінансування школи;

- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

- стимулювати творчу працю педагогічних працівників школи, учнів;

Брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;

 • створювати комісії, ініціативні групи до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батько або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

4.6 Директор школи:

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

- створює умови для творчого  зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання і виховання;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.7 Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту Свалявської райдержадміністрації.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.8 У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор школи.

4.9 Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування режиму школи;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів  та працівників школи.

4.10 Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

4.11 У школі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють до чинного законодавства України.

V. Матеріально-технічна база

5.1 Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2  Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими    

        природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та   

        норм з їх охорони.

5.3 Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого  майна школи проводить лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школі внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.4  Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також бібліотеки, архіву, комп’ютерного кабінету, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо.

VІ Фінансово-господарська діяльність

6.1 Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі його кошторису.

6.2 Джерелами формування кошторису школи є:

- кошти засновника (ів)

- кошти місцевого бюджету

- кошти фізичних, юридичних осіб

- кошти, отримані за надання платних послуг

- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.

6.3 У школі може створюватись фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів за рахунок коштів засновників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку школи в установі банку і витрачаються відповідно до кошторису, що затверджується директором школи

Облік і використання коштів фонду загальнообов’язкового навчання здійснюється цим навчальним закладом згідно з наказом директора, що видається на підставі рішення ради школи, відповідно до розпорядку, передбаченого чинним законодавством.

Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюють органи виконавчої влади або органи місцевого самоврядування, органи управління освітою.

6.4  Школа має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користування послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

6.5 Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в школі визначається законодавством України та нормативно-правовими актами Міністерства освіти, молоді та спорту України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані навчальні заклади. За рішенням органу управління освітою бухгалтерський облік може здійснювати самостійно або через централізовану бухгалтерію.

6.6 Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VІІ Міжнародне співробітництво

7.1 Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2  Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

VІІІ Контроль за діяльністю школи

8.1 Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2 . Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів, засновник та відділ освіти Свалявської райдержадміністрації.

8.3  Основною формою державного контролю за діяльністю школи є атестація, що проводиться не частіше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4 У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з її навчально-виховною діяльністю. Зміст, вид і періодичність цих перевірок визначається залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його засновником (власником) відповідно до законодавства.

ІХ. Реорганізація або ліквідація школи

9.1 Реорганізація та ліквідація школи допускається лише за згодою територіальної громади  с. Керецьки.

9.2. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає засновник. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.3 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

9.4 У випадку реорганізації права та зобов’язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства.

                                                    Прошито, пронумеровано та скріплено

                                                 печаткою 18  (вісімнадцять)  аркушів

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

                                             Свалявської  райдержадміністрації

                                                                    

___________________________ В.П.Русин

                                                    Прошито, пронумеровано та скріплено

                                                 печаткою 18  (вісімнадцять)  аркушів

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

                                             Свалявської  райдержадміністрації

                                                                   

___________________________ В.П.Русин

Comments:
Only authorized users can leave comments.